WE ENJOYED THE SCHOOL PLAYS! / HEM GAUDIT DE LES OBRES DE TEATRE!

This morning and this afternoon our primary education children enjoyed with the school plays we announced some days ago.  Some of them have had to participate in them. 
Thanks a lot to the theatre company for your show!

If you want to see some pictures click on the links you have below.
---
Aquest matí i aquesta tarda, els nostres infants d'educació primària han disfrutat amb les obres de teatre que vem anunciar fa alguns dies. Alguns d'ells han hagut de participar en elles.
Moltes gràcies a la companyia de teatre pel vostre espectacle!ç

Si voleu veure algunes imatges, cliqueu al damunt dels links que teniu a sota.

The little red ridding hood (1st-2nd and 3rd grade)
Frankenstein (4th-5th and 6th grade)

SCHOOL PLAYS IN ENGLISH / OBRES DE TEATRE EN ANGLÈS

Dear families, 

We inform you that the Initial Cycle kids and 3rd Grade will watch a school play called THE LITTLE RED (Riding Hood) next wednesday, 10th of october. It will be in the school so it isn't necessary to bring anything. 
In the other hand, 4th, 5th and 6th Grade Students are watching a version of Frankenstein theatre play, by Mary Shelley,  on October 10th in the afternoon.  Such performance will be offered at school.
---
Benvolgudes families,

Us informem que els infants de cicle inicial veuran una obra de teatre anomenada LA CAPUTXETA VERMELLA el proper dimecres, 10 d'octubre. Serà a l'escola, per tant, no es necessari portar res.

Per altra banda, els nens i nenes de 4t, 5è i 6è veuran una adaptació de Frankenstein, de Mary Shelley, el mateix dia 10 d'octubre a la tarda. La representació s'oferirà al centre escolar.

WELCOME BACK AGAIN! / BENVINGUTS DE NOU!

Welcome everybody to the school year 2018-2019! 

Firstly, we want to introduce you the English teachers of Primary Education: 

-JESÚS: 1st grade 
-MARIA ANTONIA: 2nd, 3rd and 4th grade. 
-ESTHER: 5th and 6th grade. 

Secondly, we are glad to show you our new blog! As you can see there is a tab for each grade. Inside of each one you will find a post destined to work and improve one of the communicative english skills. 

Finally, we invite you to visit our blog when you want and we hope that our work will be very useful for you. 

Have a nice year! 
---
Benvinguts a tots al curs 2018-2019!

Primerament, us volem presentar als mestres d'anglès d'educació primària:

-JESÚS: 1r
-MARIA ANTONIA: 2n. 3r i 4t.
-ESTHER: 5è i 6è.

En segon lloc, estem contents de mostrar-vos el nostre nou blog! Tal i com podeu veure, hi ha una pestanya per cada curs. Dins de cadascuna trobaràs una entrada destinada a treballar i millorar cadascuna de les habilitats comunicatives de l'anglès.

Finalment, us convidem a visitar el nostre blog quan volgueu i esperem que el nostre treball us sigui molt útil!

Bon curs!