FRUIT KEBABS


FRUIT KEBABS


Dear Families,
5th Graders have written a recipe about Fruit Kebab. However, we could not do so without having created our kebabs in advance.
Here you are our slideshows: (please click on the following links)

Estimades Famílies,
L'alumnat de 5è hem escrit una recepta de Brotxetes de Fruita. Això no hauria estat possible si no haguéssim fet les nostres brotxetes abans.
Us deixem les nostres imatges: (cliqueu a sobre els enllaços si us plau)

https://mandrillapp.com/track/click/31045131/plus.smilebox.com?p=eyJzIjoiM3BuM2VESnJ6aDhkQ05nc1hNNzRhV21UWjBFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTA0NTEzMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsdXMuc21pbGVib3guY29tXFxcL3BsYXk_Zz03OTJmYjAwMS1iMWMzLTRjYmYtOTQ1Ni1kODEwZDMxYmI2ZWMmdXRtX21lZGl1bT1zeXN0ZW0mdXRtX3NvdXJjZT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249cmVjZWl2ZWQmc2JpZD0zNDY1Jm1haWx1c2VyPXRydWVcIixcImlkXCI6XCJmN2ZjMzIzMzgzODE0MWNmYjY5MjU3ODhlMTM4NThiY1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjhmZjVlYWI5OTIwNzhkYTZjNGFiYWUzNDMzNzgwNjQ3MDNkYWFkYzdcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/31045131/plus.smilebox.com?p=eyJzIjoiT2lZeEVmS2VSZmFQNmhDcXJqNzlkY2xtSnFnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTA0NTEzMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsdXMuc21pbGVib3guY29tXFxcL3BsYXk_Zz04N2M2N2UxZS00ZTFmLTQ3YzktYmMyZi02ZWI4OWMzYzg2MTMmdXRtX21lZGl1bT1zeXN0ZW0mdXRtX3NvdXJjZT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249cmVjZWl2ZWQmc2JpZD0zNDY1Jm1haWx1c2VyPXRydWVcIixcImlkXCI6XCIwMWMyNzg4OTZjNGY0ZTQ1YTI3NjRmYzg3YjI4NWE5N1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjhmZjVlYWI5OTIwNzhkYTZjNGFiYWUzNDMzNzgwNjQ3MDNkYWFkYzdcIl19In0

FASHION SLIDESHOW

FASHION SLIDESHOW


Dear Families, 
Here you are our Slideshow!

Estimades Famílies,
Aquí us deixem les nostres imatges.


https://mandrillapp.com/track/click/31045131/plus.smilebox.com?p=eyJzIjoiX0RLZU9qQ0NZd3kzNTBxRmxHZld1cS1MRThVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTA0NTEzMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsdXMuc21pbGVib3guY29tXFxcL3BsYXk_Zz01NzdhNmU3ZS03OWM0LTQ2OGUtOWUyMy04MGJhNGY4ZDlhNTImdXRtX21lZGl1bT1zeXN0ZW0mdXRtX3NvdXJjZT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249cmVjZWl2ZWQmc2JpZD0zNDY1Jm1haWx1c2VyPXRydWVcIixcImlkXCI6XCI1OWYxNWMzNDMyZDk0ZmM5YjA5OTg2M2FhMzc5NjkzYVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjhmZjVlYWI5OTIwNzhkYTZjNGFiYWUzNDMzNzgwNjQ3MDNkYWFkYzdcIl19In0

FASHION SHOW PROJECT

FASHION SHOW


Dear Families, Estimades Famílies,

6th Graders are preparing a Fashion Show for their Upper Cycle classmates. This event is taking place on March 12th. 
Both 6th A and 6th B Students have distributed themselves in five groups:

L'alumnat de sisè estem preparant una desfilada de moda per a la resta de grups de Cicle Superior. Aquesta activitat tindrà lloc el dia 12 de març. Els nois i les noies s'han distribuït en cinc grups:

Presenters: The show is guided by some pupils.
Presentadors/es: Són qui portaran l'espectacle.

Models: A few students are parading.
Models: Uns quants nois i noies desfilaran.

Stage Managers: Two students are organizing the  whole performance.
Regidors/es: Dos estudiants organitzaran el conjunt de l'actuació.

Jury: A few students are coaches to the models.
Jurat: Uns quants nois i noies faran de 'coaches' o jutges.

Flyer Designers: A reduced team is designing the flyers that are to be delivered prior to the event.
Dissenyadors/es de les invitacions: Un equip reduït està dissenyant les invitacions que es repartiran abans de l'event.

Everybody is writing their own outline. The aim of this activity consists on both boosting oral communication and learning the uses of present simple and present continuous tenses.

Tot l'alumnat està creant el seu propi guió. L'objectiu d'aquesta activitat consisteix en impulsar la comunicació oral a més d'aprendre els usos tant del present simple com del present continu.

HERE YOU ARE OUR FLYERS  /  LES NOSTRES INVITACIONSHERE YOU ARE OUR POSTERS:Please keep updated. We are soon posting interesting news about  this show!

Dear Students,
Here you are a padlet where you can find useful vocabulary for your outlines.

https://padlet.com/esther_martin1/4z54w1brviie

CHRISTMAS TRADITIONS


PRESENTATIONS WITH CANVA

5th Grade Students have been working on Christmas Traditions so far. We have focused not only in the English Speaking Countries but also in our parents own home countries (in a few particular cases)
We hope you like our designs!

L'alumnat de 5è nivell hem estat treballant en les tradicions del Nadal. No només ens hem centrat en els països de parla anglesa sinó en els països d'origen dels nostres pares i mares (en determinats casos particulars)
Esperem que us agradin els nostres dissenys!

5th A

https://www.canva.com/design/DADQWsmscIQ/share?role=VIEWER&token=Uydf2a_JLzJXqlPB211Xew&utm_content=DADQWsmscIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DADR83DG6-0/share?role=VIEWER&token=fd6cGN5G6aBcYDxnz_XRDw&utm_content=DADR83DG6-0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

5th B

https://www.canva.com/design/DADPseOWZU0/share?role=VIEWER&token=kJ0xufuFoHOcxcDAjD14fQ&utm_content=DADPseOWZU0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DADPsfLZxpc/share?role=VIEWER&token=JCxlx-rSAaKEtOc2Sfq2aA&utm_content=DADPsfLZxpc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DADPsmMO0B8/share?role=VIEWER&token=Z4gk7tCpPGNc8bxtm3RJGQ&utm_content=DADPsmMO0B8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton