WRITING A STORY


Dear Families,
5th Grade Students have been working in our 'Personal Information Project'. Since ICT tools are a must nowadays, we thought that we could develop our Writing Skill by using 'My Storybook'.
Here you are a few short stories that we have written.
We are posting new books soon. Please keep updated!

Estimades famílies,
L'alumnat de 5è hem estat treballant en el nostre projecte d'anglès anomenat 'Personal Information'. Donat què el recursos digitals són necessaris avui en dia, hem pensat que podríem desenvolupar les nostres habilitats en escriptura en llengua anglesa amb l'aplicació: 'My Storybook'.
Aquí teniu algunes de les petites històries que hem escrit.
Anirem publicant històries noves breument. Si us plau, mantingueu-vos al dia!

5th A Library:

https://www.mystorybook.com/books/665226

HALLOWEEN ACTIVITIES: THE HAUNTED HOUSE / ACTIVITATS DE HALLOWEEN: LA CASA ENCANTADA

Dear Families,
Both 5th and 6th Grade Students have been performing a set of Halloween Activities for the rest of Primary Education.
The classroom of English is now a Haunted House!
Every Halloween Corner is designed so that Pupils can practice English in real life contexts. Such corners are:
-The Witches Spell.
-The Haunted House.
-Skeleton Body parts.
-Pin the Monster's Tie.
-Balloon Pumpkin.
You can take a look to our hounted house photos albums!
---
Estimades Famílies,
Els alumnes de 5è i 6è han representat un conjunt d'activitats sobre Halloween per a la resta d'alumnat de Primària.
Ara l'aula d'anglès és una Casa Encantada!
Els Racons de Halloween han estat dissenyats per tal que l'alumnat pugui practicar Anglès en contextos reals. Els Racons esmentats són:
-El Conjur de les Bruixes.
-La Casa Encantada.
-Parts del cos de l'Esquelet.
-Posa-li el llacet al Monstre.
-Carbassa de Globus.
Podeu fer una ullada als àlbums de fotos de la nostra casa encantada!

WE ENJOYED THE SCHOOL PLAYS! / HEM GAUDIT DE LES OBRES DE TEATRE!

This morning and this afternoon our primary education children enjoyed with the school plays we announced some days ago.  Some of them have had to participate in them. 
Thanks a lot to the theatre company for your show!

If you want to see some pictures click on the links you have below.
---
Aquest matí i aquesta tarda, els nostres infants d'educació primària han disfrutat amb les obres de teatre que vem anunciar fa alguns dies. Alguns d'ells han hagut de participar en elles.
Moltes gràcies a la companyia de teatre pel vostre espectacle!ç

Si voleu veure algunes imatges, cliqueu al damunt dels links que teniu a sota.

The little red ridding hood (1st-2nd and 3rd grade)
Frankenstein (4th-5th and 6th grade)

SCHOOL PLAYS IN ENGLISH / OBRES DE TEATRE EN ANGLÈS

Dear families, 

We inform you that the Initial Cycle kids and 3rd Grade will watch a school play called THE LITTLE RED (Riding Hood) next wednesday, 10th of october. It will be in the school so it isn't necessary to bring anything. 
In the other hand, 4th, 5th and 6th Grade Students are watching a version of Frankenstein theatre play, by Mary Shelley,  on October 10th in the afternoon.  Such performance will be offered at school.
---
Benvolgudes families,

Us informem que els infants de cicle inicial veuran una obra de teatre anomenada LA CAPUTXETA VERMELLA el proper dimecres, 10 d'octubre. Serà a l'escola, per tant, no es necessari portar res.

Per altra banda, els nens i nenes de 4t, 5è i 6è veuran una adaptació de Frankenstein, de Mary Shelley, el mateix dia 10 d'octubre a la tarda. La representació s'oferirà al centre escolar.