HALLOWEEN ACTIVITIES: THE HAUNTED HOUSE / ACTIVITATS DE HALLOWEEN: LA CASA ENCANTADA

Dear Families,
Both 5th and 6th Grade Students have been performing a set of Halloween Activities for the rest of Primary Education.
The classroom of English is now a Haunted House!
Every Halloween Corner is designed so that Pupils can practice English in real life contexts. Such corners are:
-The Witches Spell.
-The Haunted House.
-Skeleton Body parts.
-Pin the Monster's Tie.
-Balloon Pumpkin.
If you could please have a look at our Haunted House photo albums, it would be great!
---
Estimades Famílies,
Els alumnes de 5è i 6è han representat un conjunt d'activitats sobre Halloween per a la resta d'alumnat de Primària.
Ara l'aula d'anglès és una Casa Encantada!
Els Racons de Halloween han estat dissenyats per tal que l'alumnat pugui practicar Anglès en contextos reals. Els Racons esmentats són:
-El Conjur de les Bruixes.
-La Casa Encantada.
-Parts del cos de l'Esquelet.
-Posa-li el llacet al Monstre.
-Carbassa de Globus.
Podeu fer una ullada als àlbums de fotos de la nostra casa encantada!